Vinje har gratis skolemat

– Vinje kommune i Telemark er en foregangskommune for skolemåltidet som den første kommunen i landet med gratis skolemat til alle elevene. I fem år har kommunen dekket utgiftene til skolemat til de drøyt 400 grunnskoleelevene. Erfaringene er så gode, at verken politikere og foreldre vil rikke på ordningen. I Vinje er skolemat til alle høyt prioritert.

Vinje-elever2

Trivsel og ro: Elevene ser fram til skolemåltidet og er konsentrerte og opplagte også mot slutten av skoledagen. Siden maten er gratis, er alle med. Foto: Åmot skule

– Vi har knapt hatt en konflikt i ungdomsskolen på fem år, sier rektor Anders Sandvik på Åmot skule. Han har 164 elever fra første til tiende trinn som ser fram til skolemåltidet hver eneste dag. Han forteller at måltidet er blitt en viktig miljøfaktor i Vinje-skolen, det fungerer inkluderende og oppdragende, og alle elevene er høflige mot hverandre. At voksne og barn spiser sammen, øker trivselen på skolen. Det gjør også integreringen av asylsøkere enklere, at alle spiser sammen. Skolemåltidet brukes også til å markere festdager og de ulike årstidene. I tillegg til Åmot skule, er det tre barneskoler i Vinje, som også har gratis skolemat, alle med lokal tilpasning og litt ulik organisering.

17 kroner dagen

Innbyggerne i Vinje er både tilfredse og stolte over skolemattilbudet. Ingen av elevene henger rundt bensinstasjonen eller forretningene i skoletida. I stedet samles de rundt fint oppdekte buffeer og spiser seg mette og opplagte til resten av skoledagen.

På Åmot skule serveres det brødmat og pålegg, frukt og grønt og melk. Én dag i uka er det varm mat. Maten, inkludert 17 ferske brød daglig, leveres fra en lokal kjøpmann og tilberedes på mat- og helsekjøkkenet. To assistenter bestiller, tilbereder, anretter på fat, setter fram maten og rydder etterpå. Kostnaden er 17 kroner per elev per dag, inkludert maten og de to delstillingene. Det er det vel verdt, mener Sandvik. Et bredt flertall av kommunepolitikerne er enige i det.

Skolemat på Åmot skule oppsummert

1. Organisering og innhold:

– Åmot skule er en 1-10 skole med 164 elever.  Av 42 ansatte er 15 er med på skolemåltidet og spiser sammen med
elevene.
– Maten settes fram på to steder på skolen fem dager i uka.
– Alle elevene har minst 25 minutter til måltidet.
– Fersk, sunn brødmat med melk og grønt serveres fra vakre fat og elevene forsyner seg selv fra buffé.
– En dag i uka er det varmmat. Maten varieres etter årstidene. Festdager integreres i skolemåltidet.
– To assistenter har arbeidstid fra 10-13 og bestiller, lager, serverer og rydder. Maten produseres på mat- og 
helsekjøkkenet.
– En lokal kjøpmann leverer ferske brød og pålegg hver dag.

2. Kostnader og finansiering:

– Skolemat for alle 425 elevene i Vinje er et kommunestyrevedtak og kostnadene dekkes i sin helhet av kommunen.
– Kostnaden er 17 kr per elev. Med 190 skoledager og 164 elever blir det 529.720 kr per år for Åmot skule.
– Gode avtaler med lokale leverandører, produsenter og blant annet viltnemnda, som bidrar med vilt, holder kostnadene 
nede.
– Ansatte er med på skolemåltidet for 15 kr dagen.

3. Skolemåltidets funksjon:

– Inkluderende
– Miljøfaktor for store og små
– Oppdragende
– Bedre matvaner
– Opplagte elever
– Redusert atferdsproblematikk
– Høg trivsel på elevundersøkelsen

 Kilde: Presentasjon på SMAK 2014, skulesjef Anders Sandvik