Vil ha flere skolematambassadører

Skolematens Venner er bygget opp av bedrifter og organisasjoner som går inn som ambassadører og blir en del av stiftelsen. Vi vil gjerne ha mange flere med på laget!

Tror du at et organisert og gratis skolemåltid vil gi elevene en bedre skolehverdag og bedre forutsetninger for læring? Kan dette være noe for din arbeidsplass? Som ambassadører for Skolematens Venner deltar dere i  arbeidet for bedre skolemat og bedre folkehelse i Norge.  Ta kontakt med Unn Karin Olsen på 90 60 65 22 om du er interessert!

Gå til oversikt over amabassdørene

Bildet: Ikke noe å si på entusiasmen i denne gjengen.  
Fra venstre Anne Langhus, styreleder Kathrine Kleveland, daglig leder Unn Karin Olsen, Jonas W. Andersen, Bent Enoksen, Per Engen, Hanne Tømte og Britt R. Sørø ønsker nye ambassadører velkommen inn i arbeidet for sunn og god skolemat til alle. Foto: Nils Henrik Sjo