Vil frata elevene skolefrukten

Kun SV og Sp har programfestet at de vil jobbe for et måltid i skolen ved valget i 2013. De borgelige partiene vil gå i motsatt retning; de vil frata elevene skolefrukten!

Skrevet av Unn Karin Olsen

Til tross for et flertall i folket og blant norske ordførere for å innføre et måltid i skolen, er de fleste politiske partiene lite opptatt av skolemåltidet. Kun SV og Sp sier i klartekst at de vil arbeide for å innføre et skolemåltid. Førsteprioritet for begge de to partiene er å få på plass gratis frukt og grønt i hele grunnskolen. Regjeringspartner Ap vil «tilrettelegge for at fysisk aktivitet og sunn mat skal bidra til å sikre et godt læringsmiljø.» Ap sier lite om hvordan dette skal skje. Den eneste på sentralt hold i Ap som har vært tydelig om verdien av sunn skolemat de siste månedene er helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. Han spiller ut både helseargumentene og trisvel, ro og læringsmiljø. På direkte spørsmål fra leder i Skolematens venner, Kathrine kleveland, svarer Støre at han vil jobbe videre for skolematen i neste periode.

På borgelig side er Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti enige om at de vil avvikle det lovpålagte tilbudet om frukt og grønt i skolen! (Påbudet gjelder i dag rene ungdomsskoler og sammensatte skoler som har ungdomstrinn.) Til dels er argumentasjonen av prinsipiell karakter: Maten er en privatsak, til dels går det på at skolen må prioritere lærerne og læringen. Etter å ha hatt skolemåltidet på programmet ved valget både i 2005 og i 2009, har Frp i år tatt det ut. De vil imidlertid behold skolefrukten og utvide ordningen til også å gjelde barneskolen.

Ved valget i 2005 var bevisstheten om verdien av et sunt måltid i skolen langt framme i debatten. Mye tyder på at det faktisk var et reelt flertall på Stortinget for å innføre skolemat. Latterliggjøringen av SVs skolematutspill førte til et dårlig klima for å ta saken videre. Soria Moria 1 hadde skolematen med i den felles plattformen for regjeringssamarbeidet, men da de samme partiene satte seg til forhandlingsbordet fire år senere, ble skolemåltidet lagt dødt.

Lite tyder på at skolematen vil spille noen viktig rolle for partiene ved dette valget. SV har nok en gang løftet skolematen opp på agendaen og mener 15 kroner er en riktig prislapp. De går for en ordning der skoler som vil innføre skolemat, kan søke på tilskudd.

For oss i Skolematens Venner er det bare å slå fast at denne kampen må kjempes videre. Om vi ikke har de sentrale partiene med oss foreløpig, har vi bred støtte i folket. Etter hvert vil flere og flere innse at en skole med et sunt, felles måltid hver dag, gir elevene et bedre grunnlag for å lære. Et sunt måltid vil gå rett inn i skolens målsetting! Det er kun et spørsmål om tid, før skolemåltidet blir innført i Norge. Flere hundre skoler er allerede i gang; de ser at sunn skolemat virker!