Unikt kantinesamarbeid i Østfold

I Fredrikstad har kantinedriften på Cicignon skole fått et oppsving. Fra nyttår 2013 er det restaurant- og matfagelevene ved Glemmen videregående skole som sørger for at diskene fylles.

Skrevet av Unn Karin Olsen

De rundt 500 elevene på Cicignon barne- og ungdomsskole har fått skolekantine som er åpen hele dagen og mulighet til å spise både frokost og lunsj. Maten er det elever ved restaurant- og matfag på Glemmen videregående som produserer. De får nyttig opplæring, mens de yngre elevene får et bedre mattilbud. Rektor Iacob Iuell Nordby betegnet samarbeidet mellom grunnskole og videregående skole som en suksess.  Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård, som sto for åpningen, håpet maten ble mer spennede enn de mer enn 5000 brødskivene med salt pølse han selv hadde satt til livs i løpet av skolegangen.

Vinn-vinn
– Så vidt jeg vet er dette prosjektet unikt i norsk målestokk. Og alle tjener på det: Spiser man sunt, lærer man mer. Dette er et forbilledlig samarbeid, og jeg er glad for at Glemmen har vært så positive til å prøve nye ting. Nå er jeg spent på resultatene, uttalte styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp.