Skolemelk og skolemat i Norden

Sverige og Finland har gratis mat og melk, mens Danmark har melkeabonnement, som Norge. Vil du vite mer, har melk.no flere fakta. http://www.melk.no/For-fagpersoner/Skole/Skolemat-og-skolemelk-i-Skandinavia