Skolemat minsker forskjeller

En ny rapport viser at skolemat virker sosialt utjevnende, melder Klassekampen. Heldagsskolen har ikke utjevnende effekt, det har derimot kvaliteten på lærerne og gratis skolemat.

Klassekampen har i flere artikler tatt opp heldagsskolen og viser til at forskerne finner lite belegg for at heldagsskole gir bedre pedagogiske resultater. Det viktigste tiltaket for å motvirke ulikheter er høyt kvalifiserte lærere, ifølge professor David Mitchell, som har analysert internasjonal forskning om utjevning av forskjeller i skolen.

I rapporten «Equalising educational opportunity» fra januar 2015 anbefaler Mitchell blant annet at foreldrene involveres i skolen, at myndighetene tar grep for å forhindre «ghetto-skoler» og at gode lønns- og arbeidsvilkår brukes for å lokke til seg de dyktigste lærerstudentene. Skolemat er også på lista over tiltak, ut fra at det er sammenheng mellom nok og riktig mat og læring.