Skolemåltidet skaper forskjeller

Ungdomsskoleelevene er på farten mens de spiser, de bruker friminuttet til å forflytte seg og har liten tid og få muligheter til å sitte ned og spise. Og selv om matpakken dominerer, kjøper elevene mye energirik og usunn mat.

Dette er blant funnene til Anne Beth Bjørlykke Bruland, som i sin masteroppgave har sett på sammenhengene mellom hva ungdomsskoleelever spiser til lunsj og det fysiske og sosiale miljøet. Bruland viser videre at ungdommenes handlinger ikke står i samsvar med et bevisst forhold til sunn mat. Hva de spiser er preget av impulshandling, der tilfeldighetene får råde.  Fravær av voksenpersoner under skolemåltidet og relasjoner ungdommene imellom avgjør hvordan de forholder seg til skolematen.  Selv om de fleste spiser matpakke, er skolemåltidet tilrettelagt slik at det skaper store forskjeller mellom elevene.

Ungdom og skolemåltidet, masteroppgave i ernæring, helse og miljøfag ved Høgskolen i Akershus 2011