Skolelunsj til alle i Sverige

I vårt nærmeste naboland Sverige har «skollunchen» en lang tradisjon. Det er en selvfølge og i dag også et lovpålegg om at kommunen sørger for næringsriktig lunsj i barnehager og skoler.
Ansvaret for skolelunsjen hviler på kommunene, som dekker alle kostnader til et varmt måltid midt på dagen fra barnehagen til og med «gymnasiet», som tilsvarer vår videregående skole. Tall fra 2010 viser at de kommunene som bruker mest penger på skolemåltidet, faktisk investerertre nesten 3 ganger så mye per elev som de som brukte minst. Snittet er ca. 30 kroner per elev per dag, og dette skal dekke både utstyr og personalkostnad, i tillegg til selve maten.

Kostnad per elev per år var i gjennomsnitt 5510 i 2011 i følge SCB (Statistiska Centralbyrån). Samme år oppga kostsjefene i en undersøkelse at 9,48 kroner per dag per elev  i grunnskolen gikk til innkjøp av mat og drikke. I «gymnasiet» var kostøret 11,18 kroner. Undersøkelsen var utført av Skolmatens Vänner.
http://www.skolmatensvanner.se/
http://www.battreskolmat.nu/
http://www.restaurangvarlden.se/Nyhetsarkiv/Arkiv/De-lagar-Sveriges-godaste-skolmat/ – kåring av Sveriges beste skolemat