Senterpartiet har skolemat på programmet

Leder i Skolematens Venner Kathrine Kleveland stiller som førstekandidat for Senterpartiet i Vestfold i årets Stortingsvalg. På landsmøtet fikk hun partiet med seg på et vedtak om å jobbe for en gradvis innføring av skolemat. Denne saken er basert på pressemeldingen fra Senterpartiet etter landsmøtet.

Skolemåltid – vår neste helsereform

–  Vi må stoppe de økende klasseskillene blant barn og unge som følge av feil ernæring og for liten fysisk aktivitet. Jeg er derfor glad for at Senterpartiets landsmøte har vedtatt at partiet skal arbeide for å sikre god helse og godt læringsutbytte gjennom et sunt kosthold og nok fysisk aktivitet, Kathrine Kleveland, førstekandidat for Senterpartiet i Vestfold.

–  Et daglig skolemåltid vil bidra til å redusere overvekt, fedme og diabetes i befolkningen. Det vil gi ungene våre sunnere og bedre liv. I tillegg er det svært lønnsomt for samfunnet å forebygge fremtidige helseproblemer på denne måten, sier Kleveland.

–  Få land bruker så lite penger på forebyggende helsearbeid som Norge. Skolemat bør derfor bli vår neste helsereform. Dette er den raskeste måten å få til varige kostholdsendringer, sier Kleveland.

Kontaktperson: Kathrine Kleveland, 92 82 51 62.

Se Klevelands innlegg fra talerstolen.