Seminar om skolemåltid

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til inspirasjon og kunnskap om skolemåltid med et seminar på Scandic Hell i Stjørdal. Temaet er matglede for barn og unge med fokus på innføring av skolemåltid. Seminaret er åpent for Trøndelagskommunene og andre kommuner. Andre som er interessert i temaet skolemåltid er også velkommen med påmelding.

Tid: 27. mars 2019  kl. 09.30-16.00
Sted: Scandic Hell, Stjørdal (700 m fra flyplassen på Værnes)

Seminaret er gratis.

Påmelding og program:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-konferanser/matglede-for-barn-og-unge.-skolemaltid/

Seminaret skal belyse at mat og måltider kan være  en grunnleggende faktor for å fremme konsentrasjon og læring, og at skolemåltidet kan være en god arena for å styrke det sosiale fellesskapet.

Bakgrunn: Fylkesmannen i Trøndelag har som en av sine oppgaver innenfor aldersgruppen 0-24 år valgt å satse på skolemåltid. Dette for å bidra til at barn og unge sikres sunn og næringsrik mat i løpet av skoledagen. Fylkesmannen har også mål om at satsingen kan gi bedre læringsmiljø, sosial utjevning og være forebyggende i et folkehelseperspektiv. Sist høst ble det tildelt skjønnsmidler til fem kommuner Vikna, Verdal, Indre Fosen, Røros og Lierne, som skal prøve ut ulike modeller for skolemåltid i Trøndelag.