Reidar Hjermann: – Innfør skolemåltid!

Barneombudet anbefaler at fokuset på skolemåltid gjenopptas, og at barn sikres et godt gratis måltid i løpet av skoledagen sin.

Barneombud Reidar Hjermann
Reidar Hjermann har vært barneombud i snart åtte år. Et sunt og gratis skolemåltid i grunnskolen har vært en av hans hjertesaker. Når han nå gjør opp status for barns rettigheter i Norge, mener Hjermann  at skolemåltid til alle er en sak som bør stå høyt på dagsorden hos politikerne.

– Vi tror et skolemåltid vil kunne gi store helsemessige gevinster, med direkte konsekvenser for hele den fremtidige folkehelsen, skriver Barneombudet i rapporten Status for barns rettigheter (Barneombudet 2012). 
Se mer på www.barneombudet.no/publikasjoner/status

Gode grunner for skolemåltid

I tillegg til de ernæringsmessige gevinstene, nevner Barneombudet:

– Bedre læringsmiljø, konsentrasjon og ro gjennom et sunt kosthold

– Skolemåltidet gir muligheter for sosial læring og utvikling. Barna får felles opplevelser med mat.

– Et skolemåltid fremmer trivsel og bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller.