Nyttige nettsider

Norske sider

Sider i våre naboland

Sider i England

Fra januar 2015 har Englangd innført en ny standard for sunne skolelunsjer. Se hva som virker og hva som er anbefalt hos The School Food Plan

«Eat better, do better» er slagordet til Children’s Food Trust i England. 
Visjonen er at alle barn skal få balansert kost og tilstrekkelig matlagingsferdigheter og  matkunnskap til at de oppnår god helse og optimal utvikling.