Næring for læring

Skolematens Venner mener det er på høy tid å innføre et sunt skolemåltid for alle elever i grunnskolen – slik de fleste andre land i Europa har gjort. Det er ikke bare et spørsmål om helse, men også om å gjøre skolen til et bedre sted å være og et bedre sted å lære. Variert og næringsrik kost – hver dag – vil gjøre elevene bedre rustet til å takle lange skoledager og høye faglige krav.

Av Unn Karin Olsen

Det er etablert kunnskap at mat og drikke er en forutsetning for læring og for å være fysisk aktiv. Ansvaret for at elever i norsk skole har de riktige ernæringsmessige forutsetningene for det som skal skje på skolen, hviler på foreldrene. Spørsmålet vi stiller er om dette er en tilfredsstillende ordning. Om det er meningene delte, mange familier løser dette bra, mens andre ikke gjør det. Hva tilbyr vi de barna som ikke får med seg matpakke hjemmefra? Ofte ingenting!

Frafall med alderen

Flere undersøkelser viser at matpakkespising på skolen synker med alderen. I ungdomsskolen er frafallet stort, minst en tredel av elevene spiser ikke niste. Enten har de ikke med seg noe, eller så lar de være å spise ”den kjedelige” matpakken. På de fleste skolene finnes det ikke et tilbud om mat, og elevene ender ofte opp med boller og brus fra butikken eller hurtigmat fra et nærliggende gatekjøkken. Skolematens Venner mener at det er nødvendig å gjøre sunne lunsjalternativer tilgjengelig på skolen.

Forebygging av helseskader

– Skolemåltid for alle elever vil gi helsegevinst både på kort og lang sikt. Selv om det vil koste mye, vil gevinsten av den forebyggende helseeffekten være større enn kostnaden. En slik reform vil altså lønne seg målt både i helse og i kroner over statsbudsjettet, mener seniorforsker Einar Risvik på Nofima Mat. – Det er ikke et spørsmål om Norge har råd til å innføre offentlig betalt skolemat. Vi har ganske enkelt ikke råd til å la være.

Hvorfor skolemåltid?
Argumentene for sunn mat i skolen er mange:

– Næring for læring

– Sunne matvaner tidlig

– Fellesskap

– Trivsel

– Sosial utjevning

– Helse for den enkelte

– Bedre folkehelse

– Matkultur

– Matglede

Skolematens Venners  visjon er at alle elever i norsk skole får 
et velsmakende og næringsrikt måltid på skolen hver dag.

Skolematens Venner er en ikke-kommersiell stiftelse etablert i 2006 etter initiativ fra Liselotte Bjelke. Hun var primus motor i stiftelsen fram til Hundsund skolerestaurant i Bærum åpnet i 2008, da hun gikk inn som daglig leder der. På Hundsund ungdomsskole driver Snarøya Kvinne- og familielag Norges første skolerestaurant etter svensk modell med varm mat og salatbuffet. I motsetning til i Sverige, der skolematen er gratis, er det foreldrene som betaler på Hundsund.

I 2010 ble det gjort en vedtektsendring i Skolematens Venner med ny formulering av formålet. Stiftelsen gikk fra å ha et eksplisitt mål om varmt skolemåltid, til å være åpen for ulike modeller. Formålet er å arbeide for et lovpålagt, gratis, ernæringsmessig forsvarlig, daglig måltid i skolen.

Et felles, gratis og sunt skolemåltid er det aller beste tiltaket for å gi flere barn en god skolehverdag og bedre helse.