Matnyttig skoleprosjekt i Nord-Trøndelag

Skoleåret 2012/13 fikk fire skoler i Nord-Trøndelag tilskudd til å teste ut hvordan skoledagen arter seg når elevene får tilbud om et måltid på skolen. Elevene er mindre slitne og har mer energi på slutten av dagen, rapporterer lærerne. Hele skolemiljøet og ikke minst foreldrene er fornøyd.

meraaker-30jan-24-til nettDet var en barneskole, to barne- og ungdomsskoler og en ren ungdomsskole i Nord-Trøndelag som ble valgt ut for å prøve ulike former for skolemåltid. Erfaringene fra skolene er nå dokumentert av Trøndelag Forskning og Utvikling. De to forskerne Gunner Nossum og Anne Sigrid Haugset har intervjuet elevene, foresatte, ansatte ved skolen, skolemåltidsansvarlige og kommunenes skoleadministrasjon. De fant at alle gruppene var overveiende positive til skolemåltidet.  For elevene er det viktigste av alt at maten er god og at det er trivelig og sosialt å spise sammen. – Alle er fornøyde, sier forsker Gunnar Nossum.

Lær av Nord-Trøndelag

Et ønske om å bidra til gode oppvekstforhold i fylket var prosjekteiernes utgangspunkt, da de søkte om midler fra Gjensidigestiftelsen. Folkehelse, læringsmiljø, matkunnskap og gode kostvaner er inngangen til prosjektet. Bak Prosjekt Skolemåltid sto Fylkesmannen, KS og Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag.

Målet var å få erfaringer med hvordan skolemat kan organiseres og hva det koster. Å dokumentere dette var en forutsetning, slik at erfaringene kan være til hjelp for andre skoler som vurderer å starte med skolemat. At skolene som deltok var såpass forskjellige og at de valgte så ulike måter å gjennomføre måltidene på, var bare en fordel. Det har gitt stor bredde i materialet. I rapporten kan du se hvordan hver av skolene har organisert arbeidet, hva slags måltider som ble servert, og hva det faktisk kostet.

Gå til rapporten

Skolemat-NordTrondelag

Arbeidsgruppa for skolematprosjektet på erfaringskonferanse i Steinkjer:
F.v. Toril Bjørken Skjørholm, Helse-, sosial og barnevernavdelingen hos Fylkesmannen,
Marit Moe, KS, Siri Bruem, Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen,
Ola Kristian Johansen, lokalpolitiker og pådriver for skolemat i Snåsa, Åge Eriksen, rektor, Snåsa skole,
Margit Vea, forfatter og lærer i ernæring (gjest),  Tor-Arve Larsen, rektor, Nærøysundet skole,

Mari Udnes, skolematansvarlig Verdalsøra ungdomsskole og
Margareth Halle, Oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen

 

MaritVoll-KS-NordTrondelag

Marit Voll, leder i KS Nord-Trøndelag

Hvorfor får vi ikke til skolemat i Norge når så mange andre land får det til?

– Vi veit så vel ka som må te’ og ka som mangle, og så får vi de’ itj te’!

Dette hjertesukket kommer fra fylkesleder i KS, Marit Voll, som har vært leder i styringsgruppa for Prosjekt Skolemåltid. Hun lister opp noen av utfordringene for norske skolebarn: inaktivitet, dårlig motorikk, fedme, diagnoser, kosthold som gir dårligere læringsevne osv.

– I Oppvekstprogrammet (i Nord-Trøndelag red. anm.) er det enighet om 1 time fysisk aktivitet per dag, men maten er ikke med. Vi får ikke plassert den som grunnstammen i en oppvekst, sier Voll og fortsetter:

– Vi må få en felles forståelse for viktigheten av måltidet. Jeg hadde ønsket at foreldrene gikk i front og at politikerne var med.

Gjennom Prosjekt Skolemåltid vet vi at vi kan få et skolemåltid for 20 kroner per dag. Vi må ha tro på at vi det kommer, og vi håper at dette prosjektet har bidratt.