Måltider i ungdomsskolen

De fleste ungdomsskoler har kantine, men måten den er organisert på og hva man får å spise varierer mye. Her kan du lære mer om hvordan kantinen drives på noen eksempelskoler.

Skolematens Venner har satt opp en forenklet presentasjon av noen av de løsningene som finnes for drift av kantine. Vi håper andre skoler som ønsker å tilby måltider til elevene kan hente inspirasjon til å gå videre. Kanskje er dere i en prosess der det er behov for endringer, eller vurderer om et tilbud om sunn mat kan være en måte å forbedre skolen på. Det er utrolig mange variabler som er ulike fra skole til skole, derfor er det bare noen av de viktigste elementene som er tatt med her. Vil du vite mer, ta gjerne kontakt med Unn Karin på post@skolematensvenner.no

Gå til presentasjonen Måltider i ungdomsskolen

Følgende skoler er med i presentasjonen:

Frydenberg skole, Oslo

Hundsund skolerestaurant, Bærum

Kjøkkelvik skole, Bergen

Hovedgården ungdomsskole, Asker

Sunndal ungdomsskole, Sunndal

Åmot skule, Vinje

Snåsa skole, Snåsa