Kostnadene er små

– Skolemat må bli noe naturlig, en selvfølge, det er den ambisjonen vi må ha, sier ass. fylkesmann Gerd Kristoffersen, når hun åpner erfaringskonferansen i Steinkjer. – Det er ikke mye penger det er snakk om i relasjon til statsbudsjettet, om vi tenker en rimelig egenandel for foreldrene.

Prisen varierer fra skole til skole, avhengig av hva de har servert og av organiseringen. Rektor på Nærøysundet skole, Tor-Arve Larsen, forteller at hos dem kostet det 18 kroner per elev per dag. Da var det brødmat med pålegg, oppskåret frukt og melk. Men faktisk mat nok til en frokost og en selvsmurt lunsj. – Kostnadene er små, konkluderer Larsen.

Kjempesuksess

Selv om kostnadene var små, bare ti kroner i mat og åtte kroner i personalkost per elev per dag, var en fortsettelse utenfor rekkevidde. Nærøy kommune har ikke midler til å prioritere dette, og av hensyn til prinsippet om at skolen skal være gratis, var det ikke politisk aksept for en egenandel. Foreldrene, som  var veldig fornøyde, kunne ikke forstå at dette måtte ta slutt. I høst har de arrangert lørdagskafé for å samle inn penger som går til mat på skolen. Selv om det bare rekker til mat en sjelden gang, har ikke foreldrene gitt opp. De vil arrangere flere lørdagskafeer og ønsker skolemåltidet tilbake.

Rektor forteller også at lærerne, som var skeptiske før prosjektet kom i gang, har snudd helt. De har sett at det ble lite ekstraarbeid, og mange positive resultater av skolematen.
– Skolematordningen ble en kjempesuksess, mener rektor Tor-Arve Larsen på Nærøysundet skole.

Etter prøveordningen forrige skoleår, er det kun Snåsa skole som har fortsatt med en daglig skolematordning. Bred politisk forankring og lokal oppslutning har gjort det mulig, mener Åge Eriksen, rektor på den nye skolen i Snåsa.

Skolene som deltok i Prosjekt Skolemåltid var:

Verdalsøra ungdomsskole

Snåsa skole

Meråker skole

Nærøysundet skole


Noen resultater fra undersøkelsen

Hva sier lærerne/de voksne?

 • Elevene ser ut til å spise mer, og ha mer energi også på slutten av dagen. Færre «henger over pulten».
 • Mindre klaging fra spesielt ungdomsskoleelevene på at de er sultne.
 • En ser at skolemåltidet hjelper en del elever til å spise mer, bedre og sunnere
 • Læreren får en arena for å følge opp elever «uformelt» og for å friske opp bordskikk etc.

Noen konklusjoner:

 • Det er mulig å servere skolemåltid av ulike typer til 20-30 kroner per elev og måltid – inkludert tidsbruk/personalkostnader.

–      Dette representerer imidlertid «entusiastene»…

 • For elevene er det å få noe de liker og at det er sosialt å spise sammen som er det viktigste

– å få smake på ny mat er mindre viktig

 • Lærere og andre voksne ved skolen erfarer at skolemåltidet gir enkelte elever en bedre hverdag fordi de ellers ville spist lite eller ingenting
 • En felles erfaring er at tilmålte 20 minutter kan oppleves som for knapp tid.

 

Skolemåltidene er gjennomført på følgende måte:

Nærøysundet skole:

 • Gratis lunsjmåltid med brød og pålegg
 • Salat eller varm mat på onsdager
 • Spiser både kl. 09.50 og 11.55
 • Smører seg matpakke til neste måltid
 • Har laget faste prosedyrer og detaljerte regler for måltidet
 • Investerte cirka 37.000 kroner i kjøkken/utstyr
 • Mat: 10 kroner per elev/måltid
 • Stilling: 8 kroner per elev/måltid

 

Snåsa skole:

 • Daglig skolelunsj
 • 100,- per elev i egenandel
 • Veksler mellom varm mat, brødmåltider og salat
 • Fokus på lokal mat, kultur og miljø
 • Skolemåltidet bidrar til å spleise sammen tre skoler til en
 • Mat: 12 kroner per elev/måltid
 • Stilling: 8 kroner per elev/måltid

Meråker skole:

 • Gratis skolelunsj
 • Hver elev får skolemåltid to dager i uka
 • Smøremåltid med brød og variert pålegg
 • Fokus på å integrere minoritetselever
 • Mat: 13 kroner per elev/måltid
 • Stilling: 20 kroner per elev/måltid

Verdalsøra ungdomsskole:

 • Gratis brødmåltid med variert pålegg
 • To dager frokost, to dager lunsj i uka
 • De som ønsker det kan komme og spise
 • Lunsjen er mest populær
 • Mat: 7 kroner per elev/måltid
 • Stilling: 10 kroner per elev/måltid

Tabellen er hentet fra Haugset og Nossum 2013
Ref.: Anne Sigrid Haugset og Gunnar Nossum, Prosjekt skolemåltid i Nord-Trøndelag, Trøndelag Forskning og Utvikling rapport nr. 2013:1

Gå til rapporten