Industrien må ansvarliggjøres

Hvordan ser matbransjen for seg at vi skal få til en skolematordning i Norge? Det spørsmålet har fagbladet Kjøkkenskriveren tatt tak i. En av dem som uttaler seg er Jonas W. Andersen, nestleder i styret Skolematens Venner.

Skrevet av Unn Karin Olsen
26. august 2013

«Skolemat-debatten har fram til nå i hovedsak handlet om hvorfor det er så viktig at elever får et sunt måltid mat i løpet av skoledagen. Rundt om i landet finnes det nærmere 3000 grunnskoler med rundt 600 000 elever. Hvordan tenker bransjen at en slik reform skal organiseres?» Dette kan vi lese om i Kjøkkenskriveren nr 4-13.

I artikkelen er det flere som uttaler seg om hvem som skal lage maten og hvordan dette kan løses.

Til Kjøkkenskriveren sier Jonas W. Andersen, som jobber som Key Acount manager i Haugen Gruppen, at han mener kantiner er mer samfunnsmessig fornuftig enn 600 000 singelpakkede matpakker. Han viser også til at 1 av 3 matpakker går rett i søpla, og fortsetter: «Det er et enormt sløseri. Bare med tanke på matsvinn, så ville profesjonell håndtering av mat i en kantine være økonomisk lønnsomt.»

Andersen påpeker viktigheten av at Norge ikke går i samme felle som USA og England, hvor det er matindustrien som selv får definere hva som er sunt og for eksempel sier at en håndfull pommes frites inngår i «Fem om dagen».
«Industrien må ansvarliggjøres og myndighetene må utarbeide klare retningslinjer slik at man ikke kommer i en situasjon hvor matindustrien utvikler kortsiktige løsninger med tanke på profitt.»

Les saken hos Kjøkkenskriveren.