Idébank for skolemåltider

Mange skoler har allerede erfaringer med felles måltider. Hvordan får de det til?  Hvilke erfaringer har de? Hva koster det å ha skolemåltider? Slike spørsmål kan du finne svar på om du besøker IDEBANKEN hos Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Her er det en rekke eksempler fra skoler som har funnet sin måte å gjøre det på. I tillegg kan du se og høre hvordan elever på Varhaug skole har det. De har smøremåltider hver dag og tar vakter på kjøkkenet på rundgang.

Skolematens Venner har deltatt i kartleggingen av gode skolematordninger og har levert bidrag til idébanken. For oss er det viktig at de gode eksemplene blir spredt, slik at mange voksne og ansvarlige politikere får se hvordan skolen blir til et bedre sted å være når barna samles til et felles måltid. Etter et besøk på Varhaug skjønner vi at en slik skolematordning samler og tar vare på elevene på en helt annen måte. Slike skoler vil vi ha flere av!