Skolemåltider i Norge

Sju av 27 ungdomskoler i Bergen mangler mattilbud

To skoler har varm mat flere ganger i uken og sju skoler…

Første skolerestaurant i Norge

Hundsund skolerestaurant skrev historie som den første…

Store ulikheter i skolemattilbudet i Norden

I Sverige, Finland og på Island er skolene pålagt å tilby…

Maten i ungdomskolen er ikke god nok

Med utgangspunkt i tre ungdomsskoler som har tilbud om…

Skolemåltidet skaper forskjeller

Ungdomsskoleelevene er på farten mens de spiser, de…