Skolemåltider i Norge

Innspill til Folkehelsemeldingen 2015

Regjeringen har spurt om råd i forbindelse med ny Folkehelsemelding…

Måltider i ungdomsskolen

De fleste ungdomsskoler har kantine, men måten den er organisert…

50.000 barn har ikke matpakke

Tall fra Melk.no viser at så mye som 50.000 elever på barneskolen…

Hva koster skolemåltidet?

De fleste norske skoler som har felles måltider til elevene,…

Vinje har gratis skolemat

- Vinje kommune i Telemark er en foregangskommune for skolemåltidet…

Stor takk til Bent Enoksen

Helt siden Skolematens Venner ble stiftet for åtte år siden…

Apeltun skole i Bergen

– Vi får så mange ekstra gevinster når det gjelder…

Ny kartlegging av mat og måltider i skolen

Andelen skoler som setter av 20 minutter eller mer til…

Kostnadene er små

- Skolemat må bli noe naturlig, en selvfølge, det er den ambisjonen…

Minst 265 skoler tilbyr mat allerede

Av ca 3000 norske grunnskoler er det minst 8 prosent…

Vi får bare positive tilbakemeldinger

Rektor Hilde Andersen har bare godt å si om skolematordningen…

Vi tøyer kronene så langt vi klarer

På SFO på Løvenstad skole anstrenger de ansatte seg…