Skolemåltider

Organiserte måltider tilbys i de fleste land i verden. Sverige og Finland har gratis skolemåltider, mens Norge og Danmark har matpakke. I Danmark er prosessen i gang for å endre måten skoleelever spiser på. Flere kommuner – blant annet København – tilbyr elevene å abonnere på måltider. Les og lær om skolematkultur og endringsprosesser.