Harald Osa ny leder

Harald Osa ble ny styreleder i Stiftelsen Skolematens Venner da styret konstituerte  seg 19. september.  Nestleder i styret er Maria Lundqvist Vik.  Se presentasjon av styret her.

– Skolemåltidet er på vei inn, det er bare et spørsmål om hvor lang tid det tar, sier Harald Osa med overbevisning. Han har fra høsten 2016 tatt på seg å lede styret i Skolematens Venner like før vi går inn i et spennende valgår.

– Det er bra at skolematsaken er oppe på den politiske dagsordenen og at flere partier signaliserer at de vil satse på et måltid i skolen. Nå trengs det politisk handling, mener Osa.

– Skolematens Venner vil ha oppmerksomhet rundt måltidssituasjonen i grunnskolen. Det er altfor mange elever som har for lite tid til å spise, og det er langt imellom skoler med et sunt mattilbud, påpeker Osa. – Derfor vil vi bidra til at skolemåltidet blir satt i system og at retningslinjene for mat i skolen etterleves. Et måltid som samler elevene rundt bordet, gir næring til både kropp og sjel. Det er sosialt, gir bedre læringsmiljø og er bra for helsen. Det er på tide at norske skoleelever får et godt og sunt måltid midt på dagen, akkurat som svenske og finske elever får.

Skal Norge klare å bygge opp en måltidsløsning i skolen, trenger vi drahjelp av hele matnæringen. Alle bedrifter og organisasjoner som bryr seg om fremtiden til barna våre er velkommen til å bli ambassadører i Skolematens Venner. Ta kontakt med daglig leder Unn Karin Olsen på 90606522.