Halvparten av elevene drikker melk

Annenhver elev i grunnskolen er med i skolemelkordningen. De yngste elevene er de flinkeste, med alderen går melkedrikkingen tydelig nedover. På rene ungdomsskoler i Oslo drikker kun 3 av 10 elever et melkeprodukt i løpet av dagen.

Ernæringsmyndighetene anbefaler at barn drikker melk til matpakken, og én av to elever følger dette rådet. Variasjonen mellom fylkene er stor. Tall fra melk.no viser at 38 prosent av elevene i Aust-Agder velger melk, mens 57 prosent i nabofylket Vest-Agder gjør det samme. Best i klassen er Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane der seks av ti elever velger melk til skolematen.

Kun 8 av 100 i rene ungdomsskoler

På de laveste trinnene drikker et flertall av elevene melk, men med alderen faller flere og flere fra skolemelkordningen.   På rene ungdomsskoler er det på landsbasis kun 8 % av ungdommene som deltar.  Dårligst ut kommer Finnmark, der bare 3 av tusen elever er med i ordningen. Nord-Trøndelag ligger i andre endene av skalaen, der velger 19 av 100 ungdomsskoleelever skolemelk.

I alle fylkene er det flere elever som drikker melk i løpet av skoledagen enn de som er med i skolemelkordningen; totalt velger mellom 3 og 27 prosent av ungdomsskoleelevene et melkeprodukt. Færrest melkedrikkere er det i Oslo, Troms og Finnmark og flest i Nord-Trøndelag.

22,5 prosent av melken som omsettes gjennom skolemelkordningen er smakssatt, Mest vanlig er lettmelk, som utgjør 60,7 prosent.

Kilde: melk.no. Tallene er fra 2010-11.