Forsket på maten på Hundsund skolerestaurant

Elevene spiser mer fisk og grønnsaker enn før og har fått et bredere smaksreportoar. Det er noen av funnnene til Julie Rykke, som skrev masteroppgave om hvordan elevene på Hundsund ungdomskole opplever å få et varmt måltid hver dag.

Av Unn Karin Olsen

Hva er elevers erfaringer med et varmt, tilrettelagt skolemåltid? Det ville mastergradsstudent på Høskolen i Akershus, Julie Rykke, undersøke. Hun valgte å spørre elevene ved Hundsund ungdomsskole om deres erfaringer. Her er noe av det hun fant:

– Alle elevene spiser frokost

Langbordene i skolerestauranten er spesielt attraktive,

– Elevene har et avslappet forhold til gjeldende regler for skolemåltidet, men følger dem.

– Elevene har oppfattet at skolemåltidet er sunt, men har varierte svar på hva det innebærer,

– Elevene har fått et økt forbruk av fisk og grønnsaker,

– Elevene har forventninger til skolemåltidet i løpet av formiddagen,

– Ingen av elevene som er med på lunsjordningen, har med seg matpakke,

– Elevene har fått økt smaksrepertoar,

– Elevene er lenger mette enn tidligere etter skolemåltidet med bedre læringsmiljø og følgelig også bedret læringsutbytte,

– Elevenes middagsvaner påvirkes når det angår innhold og tidspunkt. Tidspunktet kan være senere enn hva det var før.

Resultatene er gjengitt fra et foredrag holdt av Liselotte Bjelke på Hundsund 26. april 2012
Se presentasjonen her.