Foreldrebetaling eller barnetrygd?

Hvordan skolemåltidet skal finansieres er en aktuell diskusjon etter at Aps helseutvalg foreslo at en andel av pengene som går til barnetrygd, kanaliseres over til mat i skolen. I Bergen betaler foreldre 250 kroner måneden for det daglige lunsjmåltidet på Apeltun skole. Det er mer rettferdig, synes skolebyråd Jana Midelfart Hoff (H).

I Høyrestyrte Bergen er byrådene for skole og helse skjønt enige om at et måltid til elevene i løpet av skoledagen er en god ordning. De har sansen for løsningen på Apeltun skole, skriver Bergens Tidende. Å bruke penger fra barnetrygden, slik Aps helseutvalg går inn for, mener de er usosialt.

- Det er altfor mange barn som sliter og er levekårsutsatte. Vi må tenke forebyggende, og det at elevene får skikkelig mat på skolen er et slikt tiltak, sier helsebyråd Hilde Onarheim.

Det er flere skoler i Bergen som tilbyr skolemat, de fleste er ungdomsskoler. Apeltun er en ren barneskole og har hatt skolemåltid i ti år. En prøveordning var så vellykket at ingen ville ta den bort. Når nye skoler bygges i Bergen, tilrettelegges det for lunsjservering, og rektorene har stor frihet til lokal tilpasning.

- Mat og helse henger tett sammen. På Apeltun har de fortsatt med ordningen blant annet fordi de så at det hadde positiv effekt på læringsmiljøet. Noen skoler ser på film eller TV, men her blir fokus på måltidet, og det er så riktig, sier Hoff.

Les artikkelen i BT her.

Skolematens Venner går inn for at måltidet i skolen skal være gratis for at ingen skal falle utenfor. Hvordan dette skal finansieres er opp til politikerne å finne en løsning på. Forslaget fra Ap har satt igang en viktig debatt, sier leder i Skolematens venner, Kathrine Kleveland.