Er Bent Høie på gli?

– Vi må ta ansvar for egen helse og smøre brødskiva vår sjøl, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) da han åpnet Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i slutten av oktober. Og så fortsatte han: – Men vi forsømmer oss som samfunn hvis vi gjør kosthold og fysisk aktivitet bare til et spørsmål om eget ansvar. Da er det de med mest kunnskap og best økonomi som òg får den beste helsen.

– Skolen er en av de viktigste arenaene, den favner alle barna. Vi må gjøre det enklere for den enkelte å gjøre sunne valg, sa helseministeren. – Det ansvaret tar regjeringen på største alvor.

For oss i Skolematens Venner kunne det høres ut som Høie har både skolefrukt og sunne skolekantiner i tankene, men det er vel for godt til å være sant? Svaret får vi i den nye folkehelsemeldingen som kommer i løpet av våren.

I åpningstalen fortalte Høie at Norge støtter WHO sine mål om å redusere tidlig død som følge av ikke-smittsomme sykdommer som kreft, hjerteinfarkt, kols og diabetes. Økt inntak av frukt og grønt, grove kornprodukter og fisk er ett viktig  virkemiddel. Videre må de unge stimuleres til økt fysisk aktivitet. Høie refererte til tall som viser et dramatisk fall i fysisk aktivitet hos gutter fra de er 9 til de er 15 år. 15-åringer sitter stille 70 % av tida de er våkne; det er mer enn besteforeldrene deres.

Vil synliggjøre psykisk helse
Regjeringen har allerede i regjeringsplattformen lovet å styrke det forebyggende helsearbeidet gjennom en ny folkehelsemelding. Grunnen til at de kommer med denne meldingen bare to år etter den forrige er at de ønsker å likestille psykisk og fysisk helse i folkehelsearbeidet. Opp mot 20 prosent av elevene i en klasse og cirka ¼ av alle voksne har psykiske helseutfordringer, opplyste helseministeren. De fleste som får slike problemer møter dem for første gang i ungdomsårene. Det er en av årsakene til at regjeringen vil legge en egen strategi for ungdomshelse.

Høie la stor vekt på at folkehelse er en sak for alle: – Vi må spille på lag, og om vi skal lykkes, må vi jobbe bredt, også utenfor helsesektoren. Blant annet i skolen. Avslutningsvis uttrykte Bent Høie store forventninger til arbeidet Nasjonalt Senter for mat, helse og fysisk aktivitet skal gjøre for å fremme helse hos barn og unge.

Lenke til video med hele foredraget (ca. 25. min.): http://folkehelsesenteret.no/apningskonferanse/videoer/

Se hva Nasjonalt Senter for mat, helse og fysisk aktivitet skal gjøre