Einar Risvik ny styreleder

Et nytt og offensivt styre er på plass i Skole-matens Venner etter generalforsamlingen 5. juni. Einar Risvik, seniorforsker i Nofima, er velgt til styreleder. Fire damer og fire menn utgjør resten av styret, alle med stort engasjement for å få et skikkelig måltid på plass i grunnskolen.

Styret 2018-19. F.v.: Michaela Getz, Raymond Wiig, Nina Borgen, Sigrid-Helen Lucassen, Einar Risvik og Magnus Tvedt-Øresland. Tom Victor Gausdal, Alejandro Decap og Siri Tøvik var ikke til stede.

Styret består av:

Leder Einar Risvik, seniorforsker i Nofima

Nestleder Raymond Wiig, Foodtech Interiør og storkjøkken

Styremedlemmer:
Tom Victor Gausdal, Lava Oslo
Nina Borgen, ASKO
Michaela Getz, NEFF (Norsk Ernæringsfaglig Forening)
Alejandro Decap, kommunikasjonsrådgiver

Møtende vara:
Magnus Tvedt-Øresland, Ullensaker kommune
Sigrid-Helen Lucassen, Delta/Kost- og ernæringsforbundet
Siri Tøvik, NudiNutrition

Den nye styrelederen setter i gang arbeidet med å legge en ny strategi umiddelbart. En målrettet kommunikasjon mot viktige grupper er høyt prioritert. – Vi må også finne ut hvilken kunnskap som mangler og jobbe for å fylle kunnskapshullene om mat i skolen, sier Risvik. Han har akkuart avsluttet prosjektet Rissa-mat og er klar for innsats for skolemåltidet på nasjonalt plan.

– Det er utrolig at vi i et av verdens rikeste land ikke klarer å få sving på matserveringen på skolen. Hadde vi innført skolemat, slik de gjør i Sverige og andre land, hadde vi sikret at alle hadde fått et ordentlig og sunt måltid ihvertfall en gang om dagen.
Tom Victor Gausdal til Dagbladet dagen etter at han var valgt inn i styret i Skolematens Venner!