Svensk verktøykasse for bedre skolemat

Å se til Sverige for å lære mer om skolemåltider, kan være nyttig. Skolmatens Vänner har laget en verktøykasse for arbeidet med mat i skolen.

Den svenske verktøykassen tar selvfølgelig utgangspunkt i en skolehverdag der det finnes servering av skolemåltider og et personale som jobber med maten til daglig. De fleste kommunene har også en eller flere kostsjefer som har ansvar for mattilbudet på en eller flere skoler. For norske kommuner som vurderer å lage et opplegg for matservering i skolene, kan det være mye å lære av erfaringene i Sverige. En mulighet er å reise på befaring for å se løsninger i praksis og snakke med fagfolk. En annen mulighet, som er langt rimeligere, er å ta en titt i verktøykassen og vurdere hva som kan passe inn i en norsk virkelighet.

Et viktig råd – enten skolematsordningen finnes eller skal etableres – er å lage tydelige og målbare måsettinger. Alle trenger et styringsverktøy i arbeidet. Å oppnevne et matråd for skolen, er også en idé som benyttes i Sverige. Et matråd bør bestå av ulike mennesker med forskjellige roller i skolesamfunnet, gjerne også elever, som er engasjert i hva og hvordan i matserveringen. Det gir ressurser og styrker utviklingsarbeidet. Ta en titt i verktøykassen for å få flere ideer!

Vertøykasse 1

Skolelunsj til alle i Sverige

I vårt nærmeste naboland Sverige har «skollunchen» en lang tradisjon. Det er en selvfølge og i dag også et lovpålegg om at kommunen sørger for næringsriktig lunsj i barnehager og skoler.
Ansvaret for skolelunsjen hviler på kommunene, som dekker alle kostnader til et varmt måltid midt på dagen fra barnehagen til og med «gymnasiet», som tilsvarer vår videregående skole. Tall fra 2010 viser at de kommunene som bruker mest penger på skolemåltidet, faktisk investerertre nesten 3 ganger så mye per elev som de som brukte minst. Snittet er ca. 30 kroner per elev per dag, og dette skal dekke både utstyr og personalkostnad, i tillegg til selve maten.

Kostnad per elev per år var i gjennomsnitt 5510 i 2011 i følge SCB (Statistiska Centralbyrån). Samme år oppga kostsjefene i en undersøkelse at 9,48 kroner per dag per elev  i grunnskolen gikk til innkjøp av mat og drikke. I «gymnasiet» var kostøret 11,18 kroner. Undersøkelsen var utført av Skolmatens Vänner.
http://www.skolmatensvanner.se/
http://www.battreskolmat.nu/
http://www.restaurangvarlden.se/Nyhetsarkiv/Arkiv/De-lagar-Sveriges-godaste-skolmat/ – kåring av Sveriges beste skolemat