Vil ha flere skolematambassadører

Skolematens Venner er bygget opp av bedrifter og organisasjoner som går inn som ambassadører og blir en del av stiftelsen. Vi vil gjerne ha mange flere med på laget!

Tror du at et organisert og gratis skolemåltid vil gi elevene en bedre skolehverdag og bedre forutsetninger for læring? Kan dette være noe for din arbeidsplass? Som ambassadører for Skolematens Venner deltar dere i  arbeidet for bedre skolemat og bedre folkehelse i Norge.  Ta kontakt med Unn Karin Olsen på 90 60 65 22 om du er interessert!

Gå til oversikt over amabassdørene

Bildet: Ikke noe å si på entusiasmen i denne gjengen.  
Fra venstre Anne Langhus, styreleder Kathrine Kleveland, daglig leder Unn Karin Olsen, Jonas W. Andersen, Bent Enoksen, Per Engen, Hanne Tømte og Britt R. Sørø ønsker nye ambassadører velkommen inn i arbeidet for sunn og god skolemat til alle. Foto: Nils Henrik Sjo

Unikt kantinesamarbeid i Østfold

I Fredrikstad har kantinedriften på Cicignon skole fått et oppsving. Fra nyttår 2013 er det restaurant- og matfagelevene ved Glemmen videregående skole som sørger for at diskene fylles.

Skrevet av Unn Karin Olsen

De rundt 500 elevene på Cicignon barne- og ungdomsskole har fått skolekantine som er åpen hele dagen og mulighet til å spise både frokost og lunsj. Maten er det elever ved restaurant- og matfag på Glemmen videregående som produserer. De får nyttig opplæring, mens de yngre elevene får et bedre mattilbud. Rektor Iacob Iuell Nordby betegnet samarbeidet mellom grunnskole og videregående skole som en suksess.  Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård, som sto for åpningen, håpet maten ble mer spennede enn de mer enn 5000 brødskivene med salt pølse han selv hadde satt til livs i løpet av skolegangen.

Vinn-vinn
– Så vidt jeg vet er dette prosjektet unikt i norsk målestokk. Og alle tjener på det: Spiser man sunt, lærer man mer. Dette er et forbilledlig samarbeid, og jeg er glad for at Glemmen har vært så positive til å prøve nye ting. Nå er jeg spent på resultatene, uttalte styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp.

 

Skolemat som helsereform

Skolemat til alle gir like muligheter, økt trivsel, økt læring og en bedre helse både på kort og lang sikt. Hva venter vi egentlig på i Norge?, skriver Kathrine Kleveland, leder i Skolematens Venner og i Norges Bygdekvinnelag, i innlegg i VG 14.1.13

Dystre tall fra helseeksperter i 180 land har nylig vist at tre ganger så mange dør av overvekt som av sult. Norge kommer ikke verst ut, men økningen i fedme hos barn øker faretruende her også. Jeg er overbevist om at et daglig skolemåltid vil være forebyggende i forhold til både fedme og livsstilssykdommer som diabetes. Det vil gi ungene våre sunnere liv og være samfunnsøkonomisk gunstig.

Antall skolematprosjekt de siste årene er høyt, og som leder i Stiftelsen Skolematens Venner er jeg selvsagt glad for hvert prosjekt. Fremdeles har jeg ikke observert et eneste prosjekt som ikke konkluderer med at skolemat er positivt. Nå vil jeg videre! Selvfølgelig skal vi ikke gå i fellen med dårlig skolemat slik Jamie Oliver avslørte i England. Men med krav om gode råvarer og sunn matglede, skal vi tilby barna kvalitetsmat.

Rundt 90 % av elevene i grunnskolen har fortsatt matpakke, men mer enn 30 % av de eldste elevene forteller at de kaster den. Frafallet i matpakkespising er størst i ungdomsskolen. Enhver matbutikk nær ungdomsskolene kan fortelle hva disse ungdommene kjøper. Det er ikke helsekost, men boller og andre sukkerholdige matvarer.

Ressurssterke foreldre lager lunsjbokser med velsmakende, fancy og sunn mat. Dermed øker klasseforskjellen ytterligere. Mat og vekt er indikatorer på den nye klasseskillet. Vil vi ha det slik?

Soria Moria-erklæringen har mål om sosial utjevning. Et gratis daglig, sunt og riktig sammensatt måltid til alle i grunnskolen vil nettopp gi alle, uansett adresse og foreldreinntekt, samme mulighet for påfyll av energi. Det vil gi bedre konsentrasjon og med overveiende sannsynlighet økte prestasjoner.

Å legge til rette for et sunt skolemat- og drikketilbud vil bidra til at de unge etablerer helsefremmende og gode kostvaner som de tar med seg videre i livet. Erfaringer fra skoler med felles skolemåltider viser også at elevene blir mindre kresne og spiser mer variert, samtidig som det sosiale miljøet blir bedre. Begge deler er vesentlig for bedre helse. Gratis frukt er vel og bra, men dekker ikke energibehovet. Jeg støtter også ønske om mer fysisk aktivitet.

Stiftelsen Skolematens Venner har gjennomført en undersøkelse av mattilbudet i grunnskolene i Norge. 25 % av skolene svarte. Innenfor svargruppa er det 64 % av skolene som ikke har tilbud om mat utover frukt og melk. Det er for dårlig beredskap for de elevene som ikke har matpakke. At så mange som 265 grunnskoler har etablert et mattilbud til tross for at dette ikke er noe de er pålagt, viser at behovet er der. Av svarskolene som har mat, har de fleste et daglig mattilbud.

Fra at alle partier, unntatt Høyre, var positive til skolemat i 2005, ble det bekymringsfullt stille i 2009. Mens stadig fler land innfører skolematordninger eller forbedrer og kvalitetssikrer tilbudet, skjer det faretruende lite i Norge. Hvorfor? Skolematens Venner har utfordret alle partier på å få med organisert skolemat i sine partiprogram. Forebygging er billigere er reparasjon, men desto viktigere. En velferdsreform som skolemat vil koste. Jeg mener vi må se på skolemat som en helsereform som bør bekostes over helsebudsjettet på lik linje med gratis tannpleie. Ingen andre OECD-land bruker så lite på helseforebyggende arbeid som Norge.

Skolematens Venners konkluderer med at norsk skole roper på et godt, offentlig organisert mattilbud. Tilbudet om mat i skolen må kvalitetssikres og være i tråd med anbefalingene for et sunt kosthold. Og ikke minst: Det må gjelde alle elever. Det er på tide!

 

Mye taler for at elever bør få varmmat i skolen, sier Helseministeren

Under lanseringen av Helsedirektoratets undersøkelse om nordmenns holdninger til sunt kosthold 22. oktober, understreket Helseminister Jonas Gahr Støre viktigheten av å legge grunnlaget for godt kosthold allerede i barndommen. Han mener mye taler for at elever bør få varmmat i skolen.

I dag er hver femte åtteåring overvektig – det er ikke en situasjon som blir borte om noen år, sier Støre.

Han synes mye taler for at elever bør få varmmat i skolen, men erkjenner at det vil innebære et stort løft og en vanskelig debatt om prioriteringer.

– Matpakka er den bærende tradisjon i den norske skolen. Men vi går i retning av å se betydningen av skolemat, også varm mat, når skoledagen blir lenger. Det synes jeg er en god diskusjon, sier han.

Kilde: NTB/forskning.no

Vil innføre skolemat

Senterpartiets Kjersti Toppe vil innføre skolemåltid i hele landet.Under et besøk på Kjøkkelvik skole i Bergen uttrykker nestlederen i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget begeistring over det de har fått til. – Dette må politikerne lære av, sier Toppe.

Av Unn Karin Olsen

Ikke bare er Toppe imponert og begeistret over kantinen og holdningene på Kjøkkelvik ungdomsskole, men hun ønsker også at alle skoler bør få til det samme. Skolemat vil være forebyggende helsepolitikk, mener hun.

Til Sydvesten, bydelsavisen for Fyllingsdalen og Laksevåg sier hun:
– Vi må begynne med å få på plass prosjektmidler og tilskuddsordninger for ombygging eller bygging av kantiner på skolene. Jeg innser at det vil bli betydelig politisk motstand mot dette, siden det blir en krangel om penger. Skolen vil helst prioritere lærere, ikke mat. At det er en betydelig helsegevinst i tiltaket, det er det ingen som vil betale for.

Les saken i Sydvesten

Smart med skolemat

Alle norske skolebarn bør få et gratis, sunt måltid på skolen hver dag! Det mener Norges Bygdekvinnelag,som i en uttalelse fra årsmøtet i 2012, maner politikerne til handling.

Uttalelse fra Norges Bygdekvinnelags årsmøte i Sarpsborg 8. og 9. juni:

Smart med skulemat

Alle norske skuleborn bør få eit gratis, sunt måltid på skulen kvar dag!

Talrike forskingsrapportar og forsøksordningar viser at skulemat er smart. Rett næring må til for å halde energi og konsentrasjon oppe gjennom heile skuledagen . Skulemåltidet må bli eit offentleg ansvar og vere gratis, det vil gje norske elevar ein betre skulekvardag.

Maten har ei nøkkelrolle for trivsel og helse. Eit felles, sunt skulemåltid gir  meir ro, betre trivsel, betre læringsmiljø og sosialt fellesskap. Bordfellesskapet må heller ikkje undervurderast  i kampen mot mobbing og med mål om god integrering.

Sosial utjamning er eit klart politisk mål. Verkelegheita er dessverre at mange born ikkje får den matpakken dei treng heimanfrå. Helsedirektoratet sin visjon er «God helse – gode liv». Det er mykje god folkehelse i rett samansett skulemat, det gjev både kortvarig og langvarig helsegevinst. Sunne vanar og god kunnskap om råvarer og matlaging vil fylgje borna vidare i livet og sikre helse og velferd på sikt. Eit sunt skulemåltid for alle vil vere med på å førebygge overvekt og livsstilssjukdomar som er eit stadig aukande problem. Helsebudsjetta aukar faretruande. Reparasjon kostar samfunnet meir enn vi kan tole. Eit så stort velferdstiltak vil koste, men har vi råd til å la vere? Norges Bygdekvinnelag foreslår at skulemåltidet vert dekka over helsebudsjettet fordi det er eit helseførebyggande tiltak.

Mat og matlaging er blitt salderingspost både i skulen og samfunnet elles. Mat skal ikkje koste, ikkje ta tid å lage, og aller helst etast andre stadar enn rundt bordet. Bygdekvinnelaget vil ha respekten for maten tilbake,  både for gode råvarer og matglede.

Bygdekvinnelaget krev  handling. Set skulemat på dagsorden, gjennomfør det politisk og servér!

Årsmøte Norges Bygdekvinnelag
Sarpsborg 9. juni 2012

Pensjonister sørger for skolemåltid

Ekteparet Kirsten og Per Stette har i fire år sørget for at de rundt femti elevene på Stette skule kan samles til et felles skolemåltid hver onsdag.

Trivsel og samvær mellom generasjonene er noe av resultatet når det driftige pensjonistekteparet organiserer skolelunsj i gymsalen en dag i uka. Dermed bidrar de sterkt til kommunens mål om at omsorgssenteret skal være «ein stad for trivsel og læring». Stette skule og barnehage er et oppvekstsenter i Skodje kommune i Møre og Romsdal. Skolen er en tredelt barneskole med 47 elever i 2011-12. Les reportasjen i Sunnmørsposten.

Hvordan lærer barn å spise?

Franskmennene har svaret. I Frankrike spiser barn det de voksne spiser, både ute og hjemme. Og på skolen. Slik blir de nysgjerrige og glade spisere.

Franske skoler serverer vanligvis et treretters måltid til lunsj. Helt ned til to-årsalderen sitter franske barn til bords og spiser sammensatte måltider som om de var voksne. I boka French Kids Eat Everything har en kanadisk mor beskrevet sjokket da hun flyttet fra Nord-Amerika til Frankrike med to kresne unger. I denne artikkelen i The Independent forteller Karen le Billon om grunnleggende kulturforskjeller mellom Frankrike og andre vestlige land.

Why French children are happy eaters

Opprop: Sunn skolemat til alle!

Er du enig i at alle norske barn bør få et sunt måltid på skolen? Da kan du støtte folkeaksjonen sunn skolemat, som nå er i gang.

Mange barn får ikke den matpakken og den oppfølgingen de trenger hjemmefra. Bare de heldigste får god nok mat til å holde energien og konsentrasjonen oppe skoledagen igjennom. Det vet vi alle.

Mange skoleeiere ser at det er nødvendig med et tilbud om mat på skolen. Noen klarer å få til kantine med ansatt kokk som lager sunne måltider. Andre skoler har verken melk eller frukt å tilby. Det er urettferdig; barn har krav på nok mat.

Skolematens Venner synes det er på høy tid å tilby sunn skolemat til alle.  Skal norske elever få en bedre skolehverdag, må skolemåltidet bli et offentlig ansvar og skolemat være gratis.

Helsebudsjettene øker faretruende. Overvekt og livsstilssykdommer starter tidlig. Reparasjon koster samfunnet mer enn vi kan tåle. Et sunt skolemåltid for alle er trolig det tiltaket som vil forebygge mest. Samtidig vil det gi en sosial utjevning i skolen og i samnnet ellers.

Maten har en nøkkelrolle for trivsel og helse. Erfaringer – også fra norske skoler – viser at et felles, sunt skolemåltid bidrar til mer ro, bedre trivsel, bedre læremiljø, sosialt fellesskap og gladere elever. Hva er det vi venter på?

Er du enig i at alle norske barn bør få et sunt måltid på skolen?  Skriv under på dette oppropet og la din stemme bli hørt! Blir vi mange nok, blir stortingspolitikerne nødt til å høre på oss.

Signer her!

Folkeaksjon for sunn skolemat til alle

Barneombud Reidar Hjermann ble blant de første til å signere et opprop for sunn skolemat til alle som er stilet til stortingspolitikerne. Folkeaksjonen ble sparket i gang på Hundsund ungdomsskole på Snarøya i Bærum 26. april.

Sunn skolemat til alle er kravet til folkeaksjonen, som Stiftelsen Skolematens Venner står bak. Målet er nå å samle bred oppslutning fra folk i hele landet for å få skolemåltidet inn på den politiske agendaen. Vi vil at stortingspolitikerne skal ta inn over seg at bare de heldigste av norske barn får god nok skolemat til å holde energien og konsentrasjonen oppe gjennom hele skoledagen, sier Unn Karin Olsen, daglig leder i Stiftelsen Skolematens Venner.

Kampsak for barneombudet

– Skolemåltidet var en av de første sakene jeg tok opp, sa Reidar Hjermann under seminaret på Hundsund ungdomsskole. Han mener et gratis, sunt skolemåltid er et tiltak som vil bidra til et bedre læringsmiljø i skolen. I praksis som skolepsykolog i Finland, fikk Hjermann se hvordan et varmt, felles skolemåltidet fungerte. – Jeg ble frelst, forteller han. Hjermann mener at vi må legge til rette for barn på en helt annen måte i dag enn det som var nødvendig for en generasjon eller to siden. Norge er snart det eneste landet i Europa som ikke tilbyr barna et måtid i løpet av skoledagen. Selv i Nepal, ett av de minst utviklede landene Reidar Hjermann har besøkt, har de skolemåltid, forteller han.

Endringen vil komme

– Da matpakken kom inn i skolen for 75 år siden, var den en oppfinnelse, sier sosialantropolog Runar Døving. På 20- og 30-tallet var det fattigdom og underernæring i Norge. Først kom Oslo-frokosten, så kom ideen om at alle burde ta med seg matpakke hjemmefra. I sin tid fungerte det bra, selv om Schønberg Erken allerede i 1937 fortalte om matpakker som ikke ble spist. Etter hvert har matpakken slått rot i den norske folkesjelen og blitt moralsk riktig.

– Men tenk på hvordan samfunnet har endret seg siden 1936, fortsetter Døving. I dag strekker ikke brødmåltidet til, for å fylle behovet for energi helt frem til middagen, som er forskjøvet til lenger utpå ettermiddagen. Han beskriver Norge som et samfunn der mat og ernæring har forfalt som fag, der vi ikke tar vare på de pedagogiske mulighetene som ligger i maten.
– Potensialet med et skolemåltid er helt enormt, mener Døving, ikke bare pedagogisk, men også for folkehelsen, landbruket, horeca- og reiselivsbransjen og matkulturen.

– Når en så stor endring kunne skje på 1930-tallet, kan det skje igjen. Og det vil skje, forsikrer Døving. – Det finnes ingen gode argumenter imot skolemåltidet, slår han fast.

Signer oppropet for sunn skolemat til alle.