Styret i Skolematens Venner

Stiftelsen Skolematens Venner har et bredt sammensatt, arbeidende styre. Alle har et personlig engasjement for målet om et gratis og sunt måltid til alle elever i norsk skole. På generalforsamlingen 5. juni 2018 ble det med ett unntak, full utskifting i styret.  Seniorforsker på Nofima mat, Einar Risvik, har tatt på seg ledervervet og har fått med seg åtte engasjerte styremedlemmer, klare til innsats for skolemåltidet.

Styret i Skolematens Venner 2018-19

Seks av ni i styret fra 2018. 

Fra venstre: Michaela Getz, nestleder Raymond Wiig, Nina Borgen, Sigrid-Helen Lucassen, styreleder Einar Risvik og Magnus Tvedt-Øresland. Tom Victor Gausdal, Siri Tøvik og Alejandro Decap mangler på bildet.

Einar Risvik

Einar Risvik

Leder

Einar Risvik er seniorforsker i Nofima Mat.

Raymond Wiig

Raymond Wiig

Nestleder

Markedsdirektør Foodtech Interiør og Storkjøkken

Barna er fremtiden, og det er viktigere enn noen gang at de får en god start på livet og skolegangen. Vi vet at ikke alle får med seg riktig mat hjemmefra eller spiser den maten de har med seg. Med en offentlig ordning sikrer man riktig kosthold til alle, og alt annet positivt som det medfører.

Vi i FoodTech er engasjert som foreldre og bransjefolk. Det er vel ingen i Norge som jobber med mat og ikke støtter tanken om behovet for skolemat. Samtidig ser vi at vår bransje er tjent med reguleringer og sikkerhet. Vi ønsker at så mange som mulighet vokser opp med et ønske om å jobbe med mat eller i det minste være opptatt av mat. Vi mener dette starter med et godt tilbud på skolen.

Nina Borgen

Nina Borgen

styremedlem

- Gode matvaner starter tidlig! Ved å tilby skolemat kan vi legge til rette for å gi barna våre et sunt kosthold med mye matglede. Gode kostvaner bidrar også til god helse senere i livet.

- Jeg er spesielt opptatt av at barn har rett til et godt psykososialt skolemiljø, som er en forutsetning for læring og trivsel. Det er ingen tvil om at skolemat er en faktor som påvirker dette, og det er vi voksne som må ta ansvaret.
Jeg håper at flere vil engasjere seg for å få det gode måltidet inn i skolen, slik at vi kan tilby barna våre det de fortjener; et næringsrikt, smakfullt måltid og gleden av et sosialt felleskap.

Michaela Getz

styremedlem

Leder i NEFF (Norsk ernæringsfaglig forum)

Magnus Tvedt-Øresland

vara

Avdelingsleder Ullensaker kommune

Alejandro Decap

styremedlem

kommunikasjonsrådgiver

Sigrid-Helen Lucassen

Sigrid-Helen Lucassen

vara

Assisterende kjøkkensjef på Sofienbergsenteret, Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Som kokk og kostøkonom er jeg opptatt av ernæring. Som mor sørger jeg for at mine barn har et kosthold som dekker deres ernæringsmessige behov, og jeg inkluderer gjerne barna mine i matlagingen. På den måten får de opplæring og erfaring i å lage sunn og god mat.
Mange arbeidsplasser tilbyr sine ansatte å spise i flotte kantiner når de har lunsjpause. Mattilbudet er stort og variert, og prisene er ofte subsidiert av arbeidsgiveren. For meg gir det ingen mening at ikke skolebarn har det samme tilbudet. De fleste skoler har ikke noe mattilbud til sine elever, og med den sittende regjeringen forsvant også tilbudet om gratis skolefrukt. Gratis skolefrukt vet vi øker barn sitt inntak av frukt og grønt samtidig som sosiale helseforskjeller reduseres. Det er god grunn til å anta at et gratis skolemåltid vil ha samme effekt.
Jeg engasjerer meg i Skolematens venner fordi jeg mener at alle skolebarn, fra grunnskolen og gjennom videregående skole, skal tilbys et lovfestet, gratis skolemåltid tilberedt i henhold til tydelige retningslinjer av ansatte med matfaglig utdannelse.

Tom Victor Gausdal

styremedlem

Medeier og daglig leder i Lava Oslo

Siri Tøvik

vara

Daglig leder Nudi Nutrition