Målsetting

Stiftelsen Skolematens Venner har som formål å arbeide for et lovpålagt, gratis, ernæringsmessig forsvarlig, daglig måltid i skolen.

Skolematens Venner skal videre

  • være et kompetanseorgan i forbindelse med kartlegging og utvikling av temaet barn og kosthold, sosial adferd, læring og fysisk fostring
  • arbeide for at myndighetene utarbeider retningslinjer for skolemåltidet i tråd med vår hovedmålsetning
  • spre informasjon om betydningen av skolemat og om kosthold for barn og unge generelt