Bli kjent med oss

Skolematens Venner er en ideell stiftelse med ett mål for øye: et sunt, daglig måltid til alle norske skoleelver. Vi har godt håp om å gjøre stiftelsen overflødig ved at målet nås. Inntil det skjer, har vi et sekretariat, et styre og et varierende antall ambassadører som jobber for saken og bidrar til driften av stiftelsen.

Kontaktperson og daglig leder er Unn Karin Olsen som nås på 906 06522
eller på post@skolematensvenner.no