Behold skolefrukten!

Skolefruktordningen står i fare for å bli nedlagt når den nye Høyre-Frp-regjeringen har tatt styringen. Det er for galt å legge ned en ordning som virker, når det vi trenger er frukt til flere elever, helst alle!

Oslo, oktober 2013

Dagen etter at det nye Stortinget trådte sammen, mottok de fire samarbeidspartiene – Høyre, Frp, Venstre og KrF – et brev fra Skolematens Venner der vi oppfordrer politikerne til å beholde skolefruktordningen. Brevet er resultat av et samarbeid mellom Foreldreutvalget for grunnopplæringen – FUG, Landslaget for mat og helse i skolen og Stiftelsen Skolematens Venner, og de tre lederne har signert sammen.

Oppfordringen er ikke bare å beholde skolefrukten, men å utvide ordningen til å gjelde hele grunnskolen. Begrunnelsen er behovet for tilgang på sunne matvarer i skolen, både som supplement til matpakken, og som kanskje eneste tilbud til de som ikke har matpakke. Og at det viser seg at skolefrukt virker! En undersøkelse viser at elever ved skoler som har skolefrukt spiser snop og snacks sjeldnere enn andre elever. Skolefrukt bidrar altså til at barn får et sunnere kosthold.

Vil du lese brevet?