Apeltun skole i Bergen

– Vi får så mange ekstra gevinster når det gjelder læringsmiljø, sier rektor Kristi Odéen på Apeltun skole. Hun mener barn blir trygge og sosiale av å ha skolemåltid.

Skrevet av Unn Karin Olsen 27. januar 2014

Apeltun skole i Bergen har hatt skolemåltid bare ett år mindre enn skolen har eksistert. De 400 elevene fra 1. til 7. trinn kan dele et felles måltid fire dager i uken. Den femte dagen er de utendørs, så da er det matpakke som gjelder.

Måltidet består av brødmat med variert pålegg, melk eller vann, frukt og grønt.For dette betaler foreldrene en egenandel på 15 kroner.

95 prosent av elevene deltar i ordningen.

Maten settes fram på buffeer og elevene forsyner seg selv. Å være kjøkkenhjelper går på rundgang. Det kan være å klargjøre for måltider, dele ut oppskåret frukt eller rydde etterpå.

Elevene har 25 minutter til måltidet, og lærerne er med. De benytter skolemåltidet systematisk som læringsarena og har planlagte temaer som tas opp rundt bordet.

Bedre læringsmiljø er bare én av fordelene med skolemåltidet. Lærerne er også klare på at de praktiske ferdighetene som barna lærer av måltidet er viktige, og like viktig er det sosiale fellesskapet.

Skolefrukt.no har laget en hyggelig film om skolemåltidet på Apeltun. Den tar ca 4 minutter og kan sees her.