6 av 10 ordførere vil ha skolemåltid

6 av 10 ordførere vil ha skolemåltid

Et klart flertall av norske ordførere ønsker en ordning med måltid i skolen. Omlag halvparten av disse mener måltidet må være gratis, og omtrent like mange synes foreldrene bør betale en egenandel.

Når seks av ti ordførere synes elevene i grunnskolen skal få et måltid mat på skolen hver dag, er de helt på linje med befolkningen for øvrig. På spørsmål om finansieringen, mener omtrent like mange ordførere at ordningen må ha en egenandel betalt av foreldrene, som de som mener at maten må være gratis.

91 av ordførerne som svarte  eller 39,8 %, foretrakk svaralternativet «Det er foreldrenes jobb å lage matpakke».

Undersøkelsen ble gjennomført av VG med Surveyxact våren 2013. 267 av landtes 428 ordførere svarte.

Kilde: VG+ 18. august 2013