50.000 barn har ikke matpakke

Tall fra Melk.no viser at så mye som 50.000 elever på barneskolen ikke har med seg matpakke daglig. Mens 96 prosent av 8-11-åringene hadde matpakke i 2004, var det kun 89 prosent som hadde det i 2013. Det melder ANB.

Daglig leder Ida Berg Hauge i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er bekymret og ber foreldrene ta ansvar.

Undersøkelsen bekrefter at matpakkespisingen går ned med alderen. I barneskolen har 89 prosent matpakke, i ungdomsskolen 67 prosent og i videregående 53 prosent. Det er også store forskjeller på landsdelene. Fire av fem elever i Nord-Norge har matpakke, kun tre av fem i Oslo. Foreldrenes utdanningsnivå spiller også inn.  76 prosent av elever som har foreldre med høyskole- eller universitetsutdanning har med seg matpakke daglig, mens andelen er 65 prosent blant elever som har foreldre med lavere utdanning.

Tallene er hentet fra en landsrepresentativ barne- og ungdomsundersøkelse gjennomført av Ipsos MMI.

Se sak hos Drammens Tidende 31. august 2014