Bærekraft – begynn med skolematen

Når matsystemene i verden skal endres, er skolematen et bra sted å begynne. Svenskene er allerede i gang med å lage en ny og bærekraftig oppskrift for skolemåltidet.

Agenda 2030 med FNs 17 mål for bærekraft krever drastiske endringer på matområdet. Hvor skal vi begynne og hva kan vi gjøre? Begynn med barna og med skolematen, sier Vinnova, som er Sveriges innovasjonsmyndighet. I begynnelsen av oktober inviterte de myndigheter, akademia, næringsmiddelindustri og innovatører til en workshop for å samle ideer til hvordan de kan lykkes med å endre skolematen i en bærekraftig retning. Ideene skal bearbeides og inngår i en prosess med arbeidstittelen «A new recipe for school food».

Vi vil skape et bærekraftig system rundt skolematen, som omfatter alt fra undervisning om mat, matproduksjon og -logistikk, matsvinn og selve matopplevelsen, til å bruke kjøkkenets ressurser i større grad og skape nye forutsetninger for bøndene for å produsere bærekraftig mat, skriver Vinnova på sin blogg.

Å begynne med skolemåltidet får støtte av fremtredende, internasjonale forskere: «Start with kids – school meals are a great way to form healthy and sustainable habits early on.» (The Guardian 081019). Hva betyr dette for oss, som ikke har felles måltider i skolen? Hva kan vi gjøre? I den situasjonen verden er i nå, må bærekraft være en grunntanke ved innføring av matordninger i skolen. Det vil kreve god planlegging og bevisste valg. Det vil kreve klare målsettinger og samarbeid med leverandørene. Krevende, men helt klart verdt innsatsen, mener Skolematens Venner. Sunne og bærekraftige matvaner er bare en del av det vi kan oppnå med felles skolemåltider. Skolen får med felles skolemåltider et velegnet utgangspunkt for undervisning på området bærekraftig utvikling, som er overordnet viktig i den nye læreplanen.

Kilde: Vinnova.se