Seminar om skolemåltidet på SMAK 2014

Flere hundre norske skoler tilbyr mat til elevene, til tross for at de ikke er pålagt å gjøre det. På SMAK 2014 ser vi nærmere på hva som må til for å skape kvalitet i skolemåltidet. Hvordan skal vi få til bra måltider i skolen?

Tittel: Innføring av skolemåltid – hvordan skaper vi kvalitet?

Dato: Torsdag 6. februar – Matomsorgsdagen

Sted: Seminarrom 2, Hall E, Norges Varemesse, Lillestrøm

Norske elever får ikke mat på skolen. Hos oss er det foreldrenes ansvar at barn får nok og riktig mat i løpet av skoledagen. I Sverige og Finland sørger kommunen for at det serveres et varmt måltid hver eneste dag. Etter hvert har også flere hundre norske skoler innført matservering, helt frivillig, og de rapporterer om bedre skolemiljø og trivsel.  Skolematens Venner ønsker å vise eksempler på hvordan det jobbes med skolemåltider i Norge. Samtidig ser vi til Sverige, der det skjer en kvalitetsmessig oppgradering av skolematen. De har blant annet utviklet verktøy for ”bra mat i skolan.” Så vi spør: Hvordan skal vi gå fram for å få til gode måltidsløsninger i skolen?

 

PROGRAM
10.30     Registrering med kaffe og rundstykker

11.00     Velkommen ved Unn Karin Olsen, Skolematens Venner.
Status for skolemåltidet i Norge.

11.15     Sånn gjør vi det hos oss. Presentasjon av ulike modeller for
servering av skolemat ved to rektorer.

11.45     Eva Sundberg: Det verdifulle måltidet, kvalitetsaspekter ved skolematen

12.30     Jonas W. Andersen: Er bransjen klar? Muligheter og ansvar

13.00    Einar Risvik: Oppsummering og visjon.
Utfordringer og mulige strategier for å lykkes med innføring av skolemåltidet.

13.15     Skolelunsj levert av skolematen.no

 Er dere klare for skolemat? Jonas W. Andersen (bildet) vil ha med seg storkjøkkenbransjen på å tenke kvalitet. Skolemåltidet skal først og fremst være godt og sunt.

Foreleserne:
Unn Karin Olsen er daglig leder i Stiftelsen Skolematens Venner

Eva Sundberg er prosjektleder ved ”Nationellt kompetenscentrum før måltider i vård, skola och omsorg” i det Livsmedelsverket. Hun har bred kompetanse og lang erfaring med offentlig matproduksjon, blant annet som virksomhetsleder for skolemat i Skövde kommune.

Jonas Werner Andersen er Key Account Manager og Corporate Chef I Haugen-Gruppen og nestleder i Skolematens Venner.

Einar Risvik er seniorforsker på Nofima, Ås, og leder i programkomiteen i Ny Nordisk Mat.

Med oss har vi også to av rektorene som har erfaring med skolemat, men som har helt ulike løsninger på sine skoler.
Anders Sandvik, skolesjef ved Åmot skule, vil fortelle om Vinje kommunes gratis skolemåltid til alle elever i grunnskolen. Mona Pünther, rektor ved Hovedgården skole i Asker,  presenterer en elevdrevet kantine med varmmatabonnement.

Mål med seminaret:
– Å spre ideer og kunnskap om hvordan vi kan gjennomføre matservering i skolen
– Å øke bevisstheten om hva som gir kvalitet og bidra til at flere jobber fram mot gode løsninger

Målgruppe:
– Kokker og annet kjøkkenpersonale
– Leverandører av mat, tjenester og utstyr til storhusholdning
– Beslutningstakere i kommunene, skolesjefer og rektorer
– Politikere og organisasjoner med interesse for skole og læring, mat og helse

BLI MED DU OGSÅ!

OBS! Seminaret om skolemåltider er del 1 av Matomsorgsdagen, der fokus er offentlige måltider i fremtiden.
Del 2 dreier seg om mat i eldreomsorgen og er i regi av Kost- og ernæringsforbundet.

Pris for én del med lunsj: kr 350,-
Pris for hele dagen: kr 500,-

Påmelding: http://www.messe.no/no/Smak/Seminar/

Du kan også kjøpe billett i døra, om du er på messen.

Arrangør: Stiftelsen Skolematens Venner

Kontaktperson: Unn Karin Olsen
Tlf 90656522
post@skolematensvenner.no