Styre i Skolematens Venner. Foto

Nytt styre i Skolematens Venner

Skolematens Venner har fått nye koster inn i styret. Inn er kommet Maria Lundqvist Vik, Arnt Steffensen og Harald Osa. Kathrine Kleveland går på to nye år som styrets leder.

Styre i Skolematens Venner. Foto

Fra venstre: Mette G. Persson, Maria L. Vik, daglig leder Unn Karin
Olsen, Per Engen, Kathrine Kleveland, Kristine H. Hartviksen og Arnt
Steffensen. Harald Osa, Vibeke Bugge og Hanne Tømte var ikke til
stede da bildet ble tatt.

Jonas Werner Andersen, Anne Margrethe Langhus og Bent Enoksen gikk ut av styret på generalforsamlingen 27. mai. Inn kom Maria Lundqvist Vik, Findus Norge,
Arnt Steffensen, Kost- og ernæringsforbundet/Delta og Harald Osa, Bama.


Styret 2014-2016:

Kathrine Kleveland, Norges Bygdekvinnelag , leder (gjenvalgt)

Maria Lundqvist Vik, Findus, nestleder (ny)

Arnt Steffensen, Delta/Kost- og ernæringsforbundet, styremedlem (ny)

Harald Osa, BAMA, styremedlem (ny)

Per Engen, Asko, styremedlem (ikke på valg)

Kristine Hartviksen, Norges Kokkemesteres Landsforening, styremedlem (ikke på valg)

Vara:

Hanne Tømte, Mills (gjenvalgt)

Vibeke Bugge, Compass Group (ny)

Mette Grefsrud Persson, representant for BFSN  – Bransjeforening for storkjøkkenleverandører i Norge (ny)

BIldet f.v.: Mette Grefsrud Persson, Maria Lundqvist Vik, Unn Karin Olsen (daglig leder), Per Engen, Kathrine Kleveland, Kristine Hartviksen og Arnt Steffensen. Harald Osa, Vibeke Bugge og Hanne Tømte var ikke til stede.