Tilby skolemat, oppfordrer Støre

Det er dårlig politikk å ikke ha adgang til et godt måltid på skolen, og ikke ha tilgang til fysisk aktivitet, slo Jonas Gahr Støre fast da han talte til årsmøtet i Rogaland Arbeiderparti 2. mars. (Sitat Stavanger Aftenblad)

Skrevet av Unn Karin Olsen

Det er folkehelse som står øverst på Støres agenda. «Rettferdig fordeling er det viktigste folkehelsetiltaket, mener helseministeren. Han mener barn som kommer på skolen uten frokost og som ikke spiser i løpet av skoledagen har dårlige odds», skriver Stavanger Aftenblad.

Skolematens Venner er enig i at helse er et svært viktig argument for et sunt og felles måltid i skolen. Vi støtter også helseministeren når han avviser de som setter skolemat opp mot kunnskapsformidling, slik Høyre gjør i årets valgkamp. God ernæring og god læring henger sammen, det trenger man ikke å være forsker for å vite. Uten mat i løpet av skoledagen vil de fleste av oss komme til kort i både teoretiske fag og i gymtimene. Og for alle de som ikke har med seg matpakke, er et tilbud om mat på skolen avgjørende for prestasjoner og velvære.

Det første som skjer når en skole innfører felles bespisning, er at miljøet blir bedre. Det blir mer ro i timene og mindre mobbing. Det gir et læremiljø som er til det beste for alle. Derfor vi må få til en løsning for mat i skolen. Eller som helseministeren sier: «- Nettopp fordi vi vil ha læring, er et godt måltid lurt.»

Les artikkelen hos Stavanger Aftenblad

Se også lederen i samme avis «Skolemat er god folkehelse»