Skolemat er folkehelse

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Nina T Grønvold tok nylig i mot daglig leder Unn Karin Olsen og styreleder Kathrine Kleveland i Stiftelsen Skolematens Venner til et møte om skolemat.

Statssekretæren og hennes to kolleger i departementet var lydhøre til argumentene som ble lagt fram om alle fordelene ved et organisert skolemåltid.

Unn Karin Olsen presenterte Skolematens Venner og la fram tall fra stiftelsens egen undersøkelse om mattilbudet i skolen. Hun fortalte også at alle politiske partier er kontaktet med mål om å få skolemat inn i partiprogrammene før valget til høsten.

Kathrine Kleveland takket for helseministerens klare utspill om skolemat. I Aftenposten nylig presiserte Gahr Støre at ”skolemat er folkehelse” og uttrykte bekymring for mangelfulle ordninger for skolemat i norske skoler. Han bekreftet samtidig viktigheten av ernæring og at vi vet at det er en ”direkte sammenheng med prestasjon og læring.” Dette er helt i tråd med Skolematens Venners argumentasjon.

Kleveland mente at et gratis, organisert skolemåltid ville være en effektiv helsereform med mulighet for raske resultater for folkehelsa og viste til vårt innspill til Folkehelsemeldingen som kommer til våren. Hun utfordret statssekretæren med spørsmålet: Vil det stå noe om skolemat i den nye Folkehelsemeldingen?

Statssekretær Nina T Grønvold kunne ikke bekrefte det, men presiserte at hun var enig i beskrivelsen av fordelene med skolemat og støttet de overordnede målene. Ut over det kunne hun ikke love annet enn en positiv holdning til fortsatt utprøving av ulike skolematmodeller rundt i landet.

Behovet for bedre kvalitet på faget Mat og helse ble også tatt opp i møtet. Både Unn Karin Olsen og Kathrine Kleveland er bekymret for opplæringen i praktisk matlaging, siden det mangler et stort antall faglærere i dette faget.

Bildet: Statssekretær Nina Tangnes Grønvold, sammen med Unn Karin Olsen (t.v.) og Kathrine Kleveland (t.h.) fra Stiftelsen Skolematens Venner

Vil ha flere skolematambassadører

Skolematens Venner er bygget opp av bedrifter og organisasjoner som går inn som ambassadører og blir en del av stiftelsen. Vi vil gjerne ha mange flere med på laget!

Tror du at et organisert og gratis skolemåltid vil gi elevene en bedre skolehverdag og bedre forutsetninger for læring? Kan dette være noe for din arbeidsplass? Som ambassadører for Skolematens Venner deltar dere i  arbeidet for bedre skolemat og bedre folkehelse i Norge.  Ta kontakt med Unn Karin Olsen på 90 60 65 22 om du er interessert!

Gå til oversikt over amabassdørene

Bildet: Ikke noe å si på entusiasmen i denne gjengen.  
Fra venstre Anne Langhus, styreleder Kathrine Kleveland, daglig leder Unn Karin Olsen, Jonas W. Andersen, Bent Enoksen, Per Engen, Hanne Tømte og Britt R. Sørø ønsker nye ambassadører velkommen inn i arbeidet for sunn og god skolemat til alle. Foto: Nils Henrik Sjo