19 millioner måltider og gode måltidsopplevelser

Alle elever skal tilbys skolelunsj. Skolelunsjen skal være god, vellaget og næringsriktig. Den skal inngå i elevens skoledag og være en integrert del i det pedagogiske arbeidet. Gode matvaner skal etableres i et trivelig og rolig måltidsmiljø.

Kristina Magnusson

Kristina Magnusson

Slik formuleres målet for skolematen i Måltidsprogrammet for Gøteborg kommune. På samme måten er det beskrevet tydelige mål for mat i førskolene, i gymnaset, og mat til de som bor i institusjoner eller får mat levert hjem. Løftet som Gøteborgs stad gir til sine innbyggere lyder:

“Oavsett var du bor i staden ska du serveras en måltid, som är god, nyttig, miljöanpassad och lustfylld – lagad och serverad av kunnig och serviceinriktad personal. Helst ska den överträffa dina förväntningar.”

– Måltidsopplevelsen er dagens høydepunkt i Gøteborg, sier Kristina Magnusson, som er «samordnare» for Måltid Gøteborg, enheten som er ansvarlig for all offentlig mat i storbyen. Det høres enkelt ut, men når vi vet at det i løpet av ett år leveres 19 millioner måltider, er det en formidabel oppgave. Man skulle kanskje ikke tro det var mulig å levere gode måltidsopplevelser til så mange. Men det er det; Måltid Gøteborg, som er Sveriges største måltidsaktør, ble kåret til «Årets skolmatkommun” i 2013. I tillegg har enkeltskoler i kommunen vunnet flere priser. Kristina Magnusson forteller stolt om kvalitetsarbeidet som foregår på flere fronter. Det ene er at alle som jobber i kjøkken skal få tilbud om utdanning, mange går på skole en dag i uka. Økt bevissthet rundt serveringen, opplevelsen av måltidet og ikke minst innholdet i måltidet står på agendaen. Miljøarbeidet står sterkt, med fokus på økologi, svinn og mat som gjør godt for kroppen. Å gjøre måltidet til en del av læringen for elevene i skole og førskole er også viktig.
FAKTA
Måltid Gøteborg serverer 19 millioner måltider per år på 1500 steder

27 prosent av all mat servert i byen i 2013 var økologisk

Målet er 50 prosent (regnet av pris) innen 2015

Les også:

På sporet av den beste skolematen

Lærerik studietur

Dialog over gensen