Styret i Skolematens Venner

Stiftelsen Skolematens Venner har et bredt sammensatt, arbeidende styre. Alle har et personlig engasjement for målet om et gratis og sunt måltid til alle elever i norsk skole. På generalforsamlingen på Frydenberg skole 7. juni 2017 ble Petter Brinchmann fra Nortura valgt inn i styret. Ut har gått Lene Gjelsvik. For øvrig har styret samme sammensetning som ved årsskiftet 2016-2017.

Nytt styre for de neste to årene velges på generalforsamlingen 5. juni 2018.

Styret i Skolematens Venner 2017-18

Styret 2016-17

Styret 2016-17

Fra venstre: Liselotte Bjelke, styremedlem; Hanne Tømte, vara; Maria Lundqvist Vik, nestleder; Jill Hellem, styremedlem; Raymond Wiig, vara; Lene Gjelsvik, styremedlem, og Harald Osa, styreleder. Per Engen, styremedlem, og  Mette Grefsrud Persson, vara, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Harald Osa

Harald Osa

Leder

Harald Osa er prosjektleder for smak og matkultur i BAMA Gruppen A/S

- Et sunt og næringsrikt kosthold er svært viktig for å yte maksimalt både fysisk og mentalt. Det er overordnet viktig at barn og unge får tilgang til kunnskap om kosthold og sunne matvarer. Gode matvaner i ungdomsårene varer livet ut!
BAMAs visjon er å gjøre Norge ferskere og sunnere, og vårt engasjement i Skolematens Venner skal bidra til å oppfylle denne visjonen.

Maria Lundqvist Vik

Maria Lundqvist Vik

Nestleder

Maria Lundqvist Vik er til daglig produktutvikler i Findus Foodservices.

- Det stilles høye krav til skoleelever i dag, både faglig og sosialt. Findus er ambassadør i Skolematens Venner fordi vi er overbeviste om at skolemat til alle vil bidra både til bedre læringsforhold, mer matglede og bedre helse. Felles skolemåltid vil hjelpe elevene med å holde energinivået oppe hele skoledagen, i tillegg til at det er utrolig sosialt!

Per Engen

Per Engen

Styremedlem

Per Engen er markedssjef ASKO Norge AS.

- Jeg og den bedriften jeg jobber i støtter Skolematen Venner fordi vi ser verdien av at skolebarn skal få en best mulig oppvekst gjennom god helse og sunnhet. Viktig er det også at lærekurven helt klart påvirkes positivt av at rett næring tilføres i undervisningstiden, dette kan blant annet underbygges ved mange undersøkelser fra land som har denne ordningen. Fremtiden er våre barn, og jeg håper vårt samfunnsmessige engasjement kan bidra til sunne, friske og klart-tenkende ledere i årene fremover.

Liselotte Bjelke

Liselotte Bjelke

Styremedlem

Liselotte Bjelke er daglig leder på Hundsund skolerestaurant

- Da jeg startet Skolematens Venner i 2006 var det fordi jeg hadde opplevd fordelene med det varme skolemåltidet i Sverige. To år senere åpnet Snarøya Kvinne- og familielag Norges første skolerestaurant på Hundsund ungdomsskole i Bærum. Skolerestauranten er et bevis på at alle de gode argumentene for skolemåltidet er riktige!

Petter Brinchmann

Petter Brinchmann

Styremedlem

Petter Brinchmann er salgsdirektør i Nortura Proff.
- Næringsriktig og god mat er en viktig brikke for utvikling og læring. Gjennom skolemat vil vi sammen kunne inspirere til mer matglede, bedre læringsgrunnlag og bedre helse.
I Nortura jobber vi med å inspirere til alle tiders mat. Gode måltider i hverdagen på skolen er et av de viktigste måltidene vi ønsker å inspirere til.

Jill Hellem

styremedlem

Leder av yrkesorganisasjonen Delta oppvekst

Hanne Tømte

Hanne Tømte

Vara

Hanne Tømte er marketingsjef på storkjøkken i Mills DA.

- Mills ønsker å bidra til et sunnere Norge, og skolemat til alle hver dag er derfor en helt naturlig sak å støtte for Mills.
Med 3 egne barn vet jeg godt at skikkelig mat er viktig for å holde konsentrasjonen og læringslysten på topp gjennom hele skoledagen. Min drøm er at alle barn i Norge skal få et velsmakende, sunt og ernæringsriktig skolemåltid hver dag uansett sosial bakgrunn!

Raymond Wiig

Raymond Wiig

vara

Salgs- og markedsdirektør i Foodtech Interiør og Storkjøkken

Barna er fremtiden, og det er viktigere enn noen gang at de får en god start på livet og skolegangen. Vi vet at ikke alle får med seg riktig mat hjemmefra eller spiser den maten de har med seg. Med en offentlig ordning sikrer man riktig kosthold til alle, og alt annet positivt som det medfører.

Vi i FoodTech er engasjert som foreldre og bransjefolk. Det er vel ingen i Norge som jobber med mat og ikke støtter tanken om behovet for skolemat. Samtidig ser vi at vår bransje er tjent med reguleringer og sikkerhet. Vi ønsker at så mange som mulighet vokser opp med et ønske om å jobbe med mat eller i det minste være opptatt av mat. Vi mener dette starter med et godt tilbud på skolen.